Kirjat

OSALLISUUDEN PEDAGOGIIKKA VARHAISKASVATUKSESSA 2

Suunnittelu, toteutus ja kehittäminen

Jonna Kangas, Janniina Vlasov, Elina Fonsén & Johanna Heikka (toim.)osa2_kansi

Osallisuuden pedagogiikka varhaiskasvatuksessa 2 syventää vuonna 2014 julkaistun suositun Osallisuuden pedagogiikka varhaiskasvatuksessa teoksen pedagogista näkökulmaa työyhteisöjen toimintakulttuurin tarkasteluun. Keskiössä ovat pedagogisen suunnittelun, toteuttamisen ja kehittämisen teemat. Kirjaan on koottu näkökulmia osallisuuden toteuttamisesta, sen suunnittelusta sekä toteutuneista kehittämishankkeissa huomioiden niin lapsen näkökulma kuin kasvattajien herättäminen tiedostamaan toiminnan kehittämistarpeet ja viemään eteenpäin osallisuuden kehittämistä varhaiskasvatuksen arjessa.

Tutustu sisällysluetteloon tästä

Kirja on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilöstölle osallisuuden kehittämiseen uusien Varhaiskasvatus-suunnitelmien käyttöönottoprosessissa, sekä oppikirjaksi varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Käytännönläheisyys yhdistyy uusimpaan tutkimukseen ja Suomessa toteutettuihin kehittämishankkeisiin.

Julkaisuseminaari 2.helmikuuta 2018. Ilmoittaudu tästä linkistä
Ennakotilauslomakkeelle tästä >>

OSALLISUUDEN PEDAGOGIIKKA VARHAISKASVATUKSESSA

Johanna Heikka, Elina Fonsén, Janniina Elo & Jonna Leinonen (toim.)

osallisuuden-pedagogiikkaa-kansi

Kirja on toistaiseksi loppuunmyyty.  

Sisällysluettelo:
Esipuhe
Suomen Varhaiskasvatus ry
Eeva Hujala, Lapsen äänen priimusmoottori, Leena Turja
Juhlamosaiikkia
Jonna Leinonen, Pedagogisia näkökulmia lasten osallisuuden tukemiseen varhaiskasvatuksessa
Piia Roos, Päiväkodin arki lasten kertomana
Elina Kataja, Yhteinen osallisuus varhaiskasvatuksen pedagogiikassa
Elina Fonsén, Johanna Heikka, ja Janniina Elo, Osallisuutta edistävän suunnittelun tasot
Titta Kettukangas ja Ulla Härkönen, Lasten osallisuus perustoiminnoissa
Marja Nurmilaakso, Trageton-menetelmä lapsen osallisuuden mahdollistajana lukemaan oppimisessa
Kati Rintakorpi, Pedagoginen dokumentointi välineenä 1-3 -vuotiaiden osallisuuteen päivähoidon aloitusvaiheessa
Tuulikki Venninen, Vaikuttamisen ympyrä varhaiskasvatuksessa