Yhdistyksen tarkoitus

SUOMEN VARHAISKASVATUS RY

Suomen varhaiskasvatus ry:n tavoite on lasten suotuisten kasvuolosuhteiden edistäminen niin kotona, varhaiskasvatuksessa kuin yhteiskunnassa yleisemmin.

Suomen Varhaiskasvatus ry:n tarkoituksena on

  • Edistää lasten oikeuksia, kasvatusta ja hyvinvointia kotona, päivähoidossa, koulussa ja yhteiskunnassa yleisemminkin
  • Edistää suotuisia kasvuolosuhteita sekä kasvatusta
  • Edistää lasten kanssa työskentelevien yksilöiden ja ryhmien välistä yhteistyötä
  • Edistää kasvattajien työtä sekä tukea heidän ammatillista kasvuaan
  • Kiinnittää huomiota lasten oikeuksiin ja lasten tarpeisiin sekä tukea lasten asemaa yhteiskunnassa
  • Edistää tutkijoiden, kouluttajien sekä käytännön kasvatus- ja opetustyötä tekevien välistä vuorovaikutusta em. tavoitteiden toteutumiseksi. Yhdistys julkaisee tieteellistä kotimaiselle ja kansainväliselle lukija- ja kirjoittajakunnalle suunnattua verkkolehteä VARHAISKASVATUKSEN TIEDELEHTI, JECER (Journal of Early Childhood Education Research), joka on luettavissa osoitteesta jecer.org

Näitä päämääriä toteutetaan konferensseilla, seminaareilla, koulutuksella, tiedotuksella, julkaisutoiminnalla ja vuosittain ulkomaille suuntautuvalla opintomatkalla, jolla tutustutaan eri maiden varhaiskasvatukseen ja sen koulutukseen.

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki varhaiskasvatuksesta sekä lasten asemasta yhteiskunnassa kiinnostuneet henkilöt sekä yhteisöt. Yhdistys kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista ja järjestää jäsenilleen opintomatkoja ja seminaareja.