Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

YHDISTYKSEN TARKOITUS

Suomen Varhaiskasvatus ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää lasten oikeuksia, kasvatusta ja hyvinvointia kotona, päivähoidossa, koulussa ja yhteiskunnassa yleisemminkin. Tarkoituksena on edistää suotuisia kasvuolosuhteita ja kasvamista. Toiminnalla halutaan edistää lasten kanssa työskentelevien yksilöiden ja ryhmien välistä yhteistyötä. Lisäksi tarkoituksena on kiinnittää huomiota lasten oikeuksiin ja lasten tarpeisiin sekä tukea lasten asemaa yhteiskunnassa. Yhdistyksen toiminnalla halutaan edistää tutkijoiden, kouluttajien sekä käytännön kasvatus- ja opetustyötä tekevien välistä vuorovaikutusta em. tavoitteiden toteutumiseksi.

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli XX + Y (yhteisöjäseniä). Jäsenmäärän kasvoi toimintakaudelle 2014 XX jäsenellä yhdistyksen uuden julkaisun myötä, sekä aktiivisen tiedottamisen ansiosta. Jäsenten lisäksi yhdistystä seuraa sosiaalisessa mediassa lähes 1000 ihmistä. Näiden henkilöiden rekrytoiminen yhdistyksen jäseniksi on tulevan toimikauden tavoite.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan sosiaalisessa mediassa facebook -ryhmän ja kotisivujen http://eceaf.org välityksellä. Lisäksi jäsenistölle tiedotetaan myös henkilökohtaisilla sähköposteilla tapahtumista ja yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistyksen näkyvyyttä valtakunnallisissa medioissa sekä kasvatusalan tapahtumissa pyritään lisäämään aktiivisella tiedottamisella ja ottamalla kantaa varhaiskasvatuksen ajankohtaisiin aiheisiin.

TALOUS

Yhdistys hankkii varoja perimällä jäseniltään jäsenmaksua. Jäsenmaksuksi hallitus esittää henkilöjäseneltä 28 euroa, opiskelijalta ja eläkeläiseltä 13 euroa ja yhteisöltä 58 euroa.

Yhdistyksen jäsenille lähetetään 4.3.2014 jäsenlasku sähköisesti. laskujen eräpäivä on 18.3.2014. Mahdolliset karhulaskut lähetetään 28.3.2014.

Hallituksen jäsenille maksetaan matkakorvaukset niihin hallituksen kokouksiin, jotka kokoontuvat muualla kuin jäsenen kotipaikkakunnalla halvimman julkisen kulkuneuvon taksan mukaan hakemusten perusteella.

VARSINAINEN TOIMINTA

Vuosikokous järjestetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti helmi-huhtikuun välisenä aikana. Yhdistys arvioi toimintaansa yhdistyksen tavoitteiden pohjalta ja suunnittelee sen mukaista toimintaa. Vuoden 2015 vuosikokous järjestetään 17.4.2015 Tampereella.

Yhdistys järjestää jäsenistölleen toukokuussa 2015 opintomatkan Brysseliin. Matkaa koordinoivat Janniina Elo ja Brysselin päässä yhdistyksen jäsen Anna-Leena Lastikka.

Yhdistyksen hallitus pyrkii myymään vuonna 2014 ilmestyneen Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa -kirjan kustannusoikeudet eteenpäin. Kirja tuotti yhdistykselle toimintakaudella 2014 tavoitellun tuoton ja yhdistyksen on mahdotonta vastata kirjan kysyntään tulevaisuudessa. Kustannusoikeuksien myynnillä varmistetaan kirjan saatavuus vuonna 2015.

Yhdistys järjestää jäsenistölleen ja muille kiinnostuneille seminaarin syksyllä 2015. Seminaari järjestetään Turun alueella. Hallitus päättää toimintakauden alussa seminaarin teemat ja puhujat.

Yhdistys edustaa ja markkinoi toimintaansa vähintään yhdessä kasvatusalan tapahtumassa Suomessa. Hallitus päättää edustuskohteen toimikautensa alussa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Yhdistyksen jäseniä kannustetaan osallistumaan kansainvälisiin konferensseihin ja julkaisemaan artikkeleja kansainvälisissä journaaleissa.

Yhdistyksen jäseniä pyrkii osallistumaan EECERA 2015 konferenssiin 7.-10.9.2015 Barcelonassa. Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 27.2.2015. Yhdistys suosittelee jäsenilleen osallistumista kyseiseen konferenssiin.

Yhdistyksen kustantama Varhaiskasvatuksen Tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research JECER (http://jecer.org/) jatkaa aktiivista julkaisutoimintaansa. Lehti pyrkii lisäämään englanninkielisten artikkelien määrää.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Yhdistys ottaa kantaa varhaiskasvatuksen laadukkaan toteuttamisen kannalta tärkeäksi katsomiinsa asioihin tarvittaessa. Erityisesti varhaiskasvatuslaki sekä varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman (VASU) uudistaminen ovat tulevan toimintakauden aiheita.

Yhteistyötä jatketaan syksyllä 2013 käynnistetyn yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkeissä MLL:n , SOOL , LTOL:n ja OAJ:n kanssa. Yhteyshenkilöinä ovat ilmoittaneet olevansa MLL:stä Esa Iivonen ja OAJ:sta Ritva Semi.