Historiaa

HISTORIAA

Suomeen perustettiin 90-luvulla ainutlaatuinen kasvatusalan yhdistys FACEI (Finland Association for Childhood Education International), joka oli maailman vanhimman kansainvälisen kasvatusalan järjestön ACEIn (Association for Childhood Education International) alainen. Toimintansa aikana FACEI järjesti sekä kansainvälisiä että kansallisia konferensseja ja seminaareja ja ylläpiti julkaisutoimintaa.Ajan myötä jäsenistö kuitenkin väheni. Yhtenä syynä olivat varsin korkeat jäsenmaksut, jotka määräytyivät pääjärjestö ACEIn jäsenmaksujen mukaan. FACEI teki jäsenistönsä keskuudessa kyselyn, jonka tuloksena päädyttiin lopulta yhdistyksen lakkauttamiseen. Jäsenet toivoivat, että Suomeen perustettaisiin vastaava kansallinen yhdistys, jonka jäsenmaksut olisivat pienemmät, kuin FACEIssa. Lakkauttamisensa yhteydessä keväällä 2002 FACEI lahjoitti varansa uudelle perustettavalle kansalliselle varhaiskasvatusalan yhdistykselle ‘pesämunaksi’ toiminnan käynnistämiseen.

Tässä yhteydessä muistelemme lämmöllä niitä innostavia tapaamisia ja tapahtumia, joita FACEIn toiminnassa aktiivisesti mukana olleet henkilöt järjestivät kasvatus-ja opetusalalla toimiville. Tällainen järjestötyö edellyttää pyyteetöntä ajankäyttöä tärkeinä koettujen asioiden edistämiseksi. Samanlaista yhteiseen hiileen puhaltamisen henkeä toivomme syntyvän myös nyt perustetussa Suomen Varhaiskasvatus – yhdistyksessämme.

Suomen Varhaiskasvatus ry:n
hallituksen puolesta

Leena Turja